API

NEPİX API Kullanarak Sizde Kendi Firmanizi Olusturabilirsiniz !


Doğrulama


NEPİX API'sını kullanmak için öncelikle NEPİX WAF yöneticinizde gizli bir anahtar oluşturmanız gerekir. Bu anahtarın tüm API çağrılarında sağlanması gerekir..

Tüm API isteklerine şu adresten erişilir https://nepix.com.tr/anasayfa/nepix-api/v1/ ve gönderilmelidir HTTPs ek güvenlik için. API’ya yapılan tüm istekler, Yetkilendirilmiş üstbilgisine sahip olmalı ve geçerli değer olarak ayarlanmış geçerli bir gizli anahtar olmalıdır..

Örnek istek

POST https://nepix.com.tr/anasayfa/nepix-api/v1/
Parametre Açıklama
Yetkilendirme (BASLİK_GONDER - başlık) Yöneticinin API bölümündeki gizli anahtarınız. Bu başlık olarak gönderilmelidir.
hizmet_numarasi Bu, sunucularınızın benzersiz kimliğidir. Bunu, tüm özel sunucuları API üzerinden veya NEPİX yöneticisinde bulunan URL çubuğuyla listeleyerek bulabilirsiniz..